Βράβευση Εργασιών

H Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας θα προβεί στη βράβευση μίας εργασίας από κάθε κατηγορία, όπως αναγράφονται παρακάτω.

Προϋποθέσεις

Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και σύγχρονα δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.


Υποβολή των εργασιών

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά έως 15 Απριλίου 2022. Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε αρχείο Word στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.inepycongress.gr. Οι εργασίες που θα σταλούν σε Πλήρες Κείμενο θα δημοσιευτούν σε τόμο και θα έχουν την ισχύ δημοσίευσης σε Επιστημονικό Περιοδικό.

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή βράβευσης βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος
  • Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητά τους
  • Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων
  • Η προοπτική συνέχισης της έρευνας
  • Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο


Απονομή των βραβείων

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την απονομή θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.

1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας
2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης
3ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας Φοιτητών