Πρόγραμμα

 

Το Πρόγραμμα του 6ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας θα είναι σύντομα διαθέσιμο.