Οδηγίες παρουσίασης Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου. Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, τον χώρο και τον χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

Προφορικές ανακοινώσεις

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (10) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως. Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας. Το αρχείο της παρουσίασης θα παραδίδεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξή της στην Τεχνική Γραμματεία η οποία θα λειτουργεί σε κάθε αίθουσα.

 

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-poster)

Η παρουσίαση των Poster θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στον χώρο.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασής σας. Σχετικό υπόδειγμα e-poster θα σας αποσταλεί μέσω email και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.