Οδηγίες παρουσίασης Επιστημονικών Εργασιών

 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε ελεύθερων είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου. Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, τον χώρο και τον χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

 

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

• Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (10) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε.
• Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.
• Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.
• Το αρχείο της παρουσίασης θα παραδίδεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξή της, στην Τεχνική Γραμματεία, η οποία θα λειτουργεί σε κάθε αίθουσα.

 

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-poster)

Η παρουσίαση των Poster θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στον χώρο.
• Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασής σας.
• Σχετικό υπόδειγμα e-poster θα σας αποσταλεί μέσω email από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.