Συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας, σας προσκαλεί να πάρετε μέρος στις Εργασίες του, είτε με τη φυσική σας παρουσία, είτε διαδικτυακά.

Με τη διοργάνωση των Κλινικών Φροντιστηρίων, στόχος μας είναι να παρουσιαστούν επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα, που θα δώσουν σε όλους μας την ευκαιρία να μοιραστούμε τις εμπειρίες, τη γνώση μας, τις ιδέες και τα επιτεύγματά μας.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι (διαδικτυακά και δια ζώσης). Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά φροντιστήριο είναι αυστηρά περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για όσους τα παρακολουθήσουν δια ζώσης.

Η υποβολή της πρότασής σας θα πραγματοποιείται με αποστολή email: registration@inepycongress2021.gr έως την Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης και παρακολούθησης των Κλινικών Φροντιστηρίων, θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Υπόδειγμα υποβολής Κλινικού Φροντιστηρίου

Τίτλος:

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο) & τρόπος συμμετοχής

(Δια ζώσης ή Web):

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Εισηγητή/ών – Εκπαιδευτή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο) & τρόπος συμμετοχής (Δια ζώσης ή Web):

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Διάρκεια:

Πληθυσμός Στόχος:

Αριθμός Συμμετεχόντων:

Υλικοτεχνική Υποδομή:

Δήλωση επιθυμητής ημέρας και ώρας διεξαγωγής:

Δήλωση επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (δια ζώσης ή Web):

Αιτιολόγηση επιλογής Web παρουσίασης:

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ: Αριστοτέλους 73, Πλατεία Βικτωρίας
W: www.inepy.gr
Ε: info@inepy.gr

Δ: 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
Τ: 2112105553
W: www.welcometravel.gr
E: info@welcometravel.gr